جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

پرداخت هزینه ثبت نام و تهیه رمز ورود و ثبت نام در آزمون
پرداخت هزینه شرکت در آزمون ورودی 250000 ریال میباشد ، که داوطلبان میبایست صرفا از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت نمایند.
ثبت نام چنانچه از قبل اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام نموده اید و رمز ورود تهیه کرده اید توسط این بخش اقدام به ورود به سامانه نمایید.
تا اطلاعات شما در سامانه آزمون ثبت گردد.

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

ورود به سامانه